Акции и скидки караоке клуба, ресторана ДоЗари на проспекте Добролюбова